Dasar privasi

Parimatch games

Permainan terbaik di PariMatch

Dasar pemprosesan data peribadi

Peruntukan am

Dasar pemprosesan data peribadi ini disediakan mengikut keperluan Undang-undang Persekutuan “Mengenai Data Peribadi” dan mentakrifkan prosedur untuk memproses data peribadi dan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan data peribadi yang dijalankan oleh PariMatch.

 • Matlamat utama Pengendali dan prasyarat untuk aktivitinya adalah untuk menghormati hak dan kebebasan individu dan warganegara apabila memproses data peribadi mereka, termasuk perlindungan hak mereka terhadap privasi dan rahsia peribadi dan keluarga.
 • Dasar Pemprosesan Data Peribadi Operator ini (“Dasar”) terpakai kepada semua maklumat yang mungkin diterima oleh Operator tentang pelawat ke tapak web https://parimatch-casino-id.org.

Konsep asas yang digunakan dalam Polisi

 • Pemprosesan automatik data peribadi – pemprosesan data peribadi menggunakan teknologi komputer;
 • Menyekat data peribadi – penggantungan sementara pemprosesan data peribadi (melainkan pemprosesan diperlukan untuk menjelaskan data peribadi);
 • Laman web bermaksud satu set bahan grafik dan maklumat, serta program komputer dan pangkalan data, menjadikannya tersedia di Internet di alamat rangkaian https://parimatch-casino-id.org;
 • Sistem Maklumat Data Peribadi – agregat data peribadi yang terkandung dalam pangkalan data, dan teknologi maklumat dan cara teknikal memastikan pemprosesan data peribadi;
 • Penyesuaian data peribadi – tindakan, akibatnya adalah mustahil untuk menentukan, tanpa menggunakan maklumat tambahan, sama ada data peribadi tersebut dimiliki oleh Pengguna tertentu atau subjek data peribadi yang lain;
 • Pemprosesan data peribadi – sebarang tindakan (operasi) atau set tindakan (operasi) yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan cara automasi dengan data peribadi, termasuk pengumpulan, rakaman, sistematisasi, pengumpulan, penyimpanan, penjelasan (pengemaskinian, pengubahsuaian), pengekstrakan, penggunaan, pemindahan (pengedaran, peruntukan, akses), anonimisasi, penyekatan, pemadaman, pemusnahan data peribadi;
 • Pengendali – badan negeri, pihak berkuasa perbandaran, entiti undang-undang atau individu, secara bebas atau bersama-sama dengan orang lain, mengatur dan (atau) menjalankan pemprosesan data peribadi, serta menentukan tujuan pemprosesan data peribadi, komposisi data peribadi tertakluk kepada pemprosesan, tindakan (operasi) yang dilakukan dengan data peribadi;
Permainan terbaik di Parimatch
Permainan PariMatch untuk semua citarasa
 • Data peribadi – apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada Pengguna tertentu atau boleh ditentukan tapak web https://parimatch-casino-id.org;
 • Pengguna – mana-mana pelawat ke https://parimatch-casino-id.org;
 • Peruntukan data peribadi – tindakan yang bertujuan untuk mendedahkan data peribadi kepada orang tertentu atau kalangan orang tertentu;
 • Pengedaran data peribadi – sebarang tindakan yang bertujuan untuk mendedahkan data peribadi kepada julat orang yang tidak ditentukan (pemindahan data peribadi) atau untuk menjadikan data peribadi tersedia kepada bilangan orang yang tidak terhad, termasuk penerbitan data peribadi dalam media, penempatan dalam maklumat dan rangkaian telekomunikasi atau menyediakan akses kepada data peribadi dengan cara lain;
 • Pemindahan data peribadi merentas sempadan – pemindahan data peribadi ke wilayah negara asing kepada pihak berkuasa negara asing, orang asli asing atau entiti undang-undang asing;
 • Pemusnahan data peribadi – sebarang tindakan, akibatnya data peribadi dimusnahkan secara tidak dapat dipulihkan dengan kemustahilan untuk memulihkan kandungan data peribadi selanjutnya dalam sistem maklumat data peribadi dan (atau) media material data peribadi, dimusnahkan.

Pengendali boleh memproses data peribadi pengguna berikut

 • Nama keluarga, nama pertama, patronimik;
 • Alamat emel;
 • Nombor telefon;
 • Tahun, bulan, tarikh, dan tempat lahir;
 • Foto;
 • Laman web ini juga mengumpul dan memproses data pelawat yang tidak peribadi (termasuk kuki) menggunakan perkhidmatan statistik Internet;
 • Data yang disenaraikan di atas selepas ini dirujuk dalam Polisi ini di bawah istilah generik Data Peribadi.

Tujuan Pemprosesan Data Peribadi

 • Tujuan pemprosesan data peribadi Pengguna adalah untuk memaklumkan Pengguna dengan menghantar e-mel; memasuki, melaksanakan, dan menamatkan kontrak undang-undang sivil; memberikan Pengguna akses kepada perkhidmatan, maklumat, dan/atau bahan yang terkandung di Laman Web.
 • Operator juga mempunyai hak untuk menghantar pemberitahuan kepada Pengguna tentang produk dan perkhidmatan baharu, tawaran istimewa dan acara berbeza. Pengguna sentiasa boleh menolak untuk menerima mesej maklumat dengan menghantar e-mel kepada Operator di [email protected] dengan nota “Nyahlanggan pemberitahuan tentang produk dan perkhidmatan baharu serta tawaran istimewa.
 • Data Pengguna tanpa nama yang dikumpul melalui perkhidmatan statistik Internet digunakan untuk mengumpul maklumat tentang aktiviti Pengguna di tapak web dan untuk meningkatkan kualiti laman web dan kandungannya.
Parimatch игры
Kasino PariMatch – pilihan terbaik untuk perjudian

Asas undang-undang untuk pemprosesan data peribadi

 • Pengendali memproses data peribadi Pengguna hanya jika Pengguna mengisi dan/atau menghantar data peribadi itu sendiri melalui borang khas di tapak web https://parimatch-casino-id.org. Dengan mengisi borang yang berkaitan dan/atau menghantar data peribadi mereka kepada Pengendali, Pengguna menyatakan persetujuan mereka kepada Polisi ini.
 • Operator memproses data tanpa nama Pengguna jika tetapan penyemak imbas Pengguna membenarkannya (penyimpanan kuki dan penggunaan teknologi JavaScript didayakan).

Prosedur untuk mengumpul, menyimpan, memindahkan dan pemprosesan data peribadi yang lain

Keselamatan data peribadi, yang diproses oleh pengendali, dipastikan dengan melaksanakan langkah undang-undang, organisasi dan teknikal yang diperlukan untuk mematuhi sepenuhnya keperluan perundangan semasa dalam bidang perlindungan data peribadi.

 • Pengendali memastikan keselamatan data peribadi dan mengambil semua langkah yang mungkin, yang mengecualikan akses kepada data peribadi oleh orang yang tidak dibenarkan.
 • Data peribadi Pengguna tidak boleh sekali-kali, dalam apa jua keadaan, dipindahkan kepada pihak ketiga, kecuali dalam kes yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang terpakai.
 • Sekiranya pengecaman ketidaktepatan dalam data peribadi, Pengguna boleh mengemas kininya sendiri, dengan menghantar notis ke alamat e-mel Pengendali [email protected] , bertanda “Mengemaskini data peribadi”.
 • Tempoh masa untuk memproses data peribadi adalah tidak terhad. Pengguna boleh menarik balik persetujuan mereka untuk pemprosesan data peribadi pada bila-bila masa dengan menghantar notis kepada Operator melalui e-mel ke alamat e-mel Operator [email protected] bertanda “Penarikan balik persetujuan untuk pemprosesan data peribadi ”.

Pemindahan data peribadi merentas sempadan

 • Sebelum pemindahan data peribadi merentasi sempadan, pengawal data mesti memastikan bahawa negara asing ke wilayah mana data peribadi akan dipindahkan menyediakan perlindungan yang mencukupi bagi hak subjek data peribadi.
 • Pemindahan rentas sempadan data peribadi ke negara asing, yang tidak mematuhi keperluan di atas, boleh berlaku hanya jika subjek data peribadi memberikan kebenaran bertulisnya untuk pemindahan rentas sempadan data peribadinya dan/atau melaksanakan perjanjian, yang mana subjek data peribadi adalah pihak.
parimatch
PariMatch ialah kasino terbaik

Peruntukan akhir

 • Pengguna boleh mendapatkan sebarang penjelasan mengenai soalan yang diminati mengenai pemprosesan data peribadi mereka dengan menghubungi Pengendali melalui e-mel di [email protected]
 • Dokumen ini akan mencerminkan sebarang perubahan pada dasar pemprosesan data peribadi Pengendali. Dasar ini sah selama-lamanya sehingga ia digantikan dengan versi baharu.
 • Versi semasa Polisi tersedia secara percuma di Internet di http://parimatch-casino-id.org/privacy-policy/.